Awana 是一個國際性、超宗派、以聖經為基礎、以基督為中心的兒童及青少年事工。參與的教會承諾並簽署Awana事工合約,按照由Awana所提供之教材,有系統地實踐計劃,透過聖經教導、遊戲及獎勵,讓孩童及青少年在歡樂中認識、熱愛及服事主耶穌基督。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 下載

 

 

下載

 

 

有用資料:

1. AWANA幼稚園至小學組報名表下載

2. AWANA隊員請假申請信下載